เพลงที่ใช้ในการประกวด


 เพลงไม่ลืมคอชอชนูปถัมภ์


กลับมาเถิด เพื่อนแก้ว มาคำเขื่อนแก้ว นามเก่าอุทัยโสธร

หลายปีผ่านไป อยู่ไสห่างบ้านห่างคร กลับคืนสู่ถิ่นเคยอ้อน เคยฟ้อนงานบุญบั้งไฟ

 เพื่อนเก่ายัง เฝ้ารอ ข้าวเหนียวหอมหนอ แตงโมหวานชื่นบานฤทัย

ไก่ย่างรสเด็ด เมืองโบราณสายธารน้ำใจ ทำนาทำสานทำไร่ ปลูกปอแก้วมันสำปะหลัง

 * เมืองลุมพุก ถนนแจ้งสนิท หัวใจแนบชิด เมืองคนดีไม่มีสิ้นหวัง

กลิ่นเก่านาดอน ขั้วจี่ซอนหอมกลิ่นทุกครั้ง คิดถึงความเก่าความหลัง เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน

 ** คำเขื่อนแก้ว ชนูปถัมภ์ร้องเพลงฮำฮำ สำนึกศิษย์เก่าศึกษาเล่าเรียน

โรงเรียนแห่งนี้ คือพื้นที่ฝึกอ่านหัดเขียน แม้การณ์ผันเปลี่ยน บ่ลืมคอชอ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 (ซ้ำ */**)


เพลง รักอำเภอคำเขื่อนแก้ว


เสียง ลมหวนครวญเพลงนาข้าว อีสานเขาเรียกไทยลาว สกาวกว่าเมืองบางกอก

อากาศแจ่มใส หัวใจบ่เคยคิดหลอก เขาว่าเป็นแดนบ้านนอก ขอบอกดีกว่าเมืองหลวง

 แสง ตะวันแรกนั้นออร่า ดั่งลอยยิ้มนภา ว่าอีสานเมืองบ้านแดนสรวง

ยิ่งคำเขื่อนแก้ว อยู่แล้วประทับในทรวง อำเภอสุขใจหายห่วง โชติช่วงสุขีหัวใจ

 * ไม่ลืมนาข้าว ติบข้าวควายบักอีตู้ แมลงผึ่งผู้ ผักกระโดนใกล้โพนหัวไฮ่

เมืองคำเขื่อนแก้ว นึกแล้วคิดฮอดไวไว อยู่แล้วสบายหัวใจ คิดถึงกลิ่นไอดอกพะยอม

 ** รัก คำเขื่อนแก้วเข้าแล้วนะนี้ พืชสวนไร่นาเรามี ปูชนียสถานพลั่งพร้อม

โรงเรียนของฉัน ชื่อย่อคอชอแสนหอม มีแสงตะวันโอบอ้อม ออมชอมโอบอ้อมอารี

(ซ้ำ */**)