นายอดิศร ศรศิลป์

กล่าวอำลา และ E-Book

การ์ด

ประวัติ

นายอดิศร ศรศิลป์

ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เกิดวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • วัน/เดือน/ปีเกิด : ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๓
  • อายุ : ๖๐ ปี
  • คู่สมรส : นางประพิมพร ศรศิลป์
  • บุตรธิดา : ๑ คน

การรับราชการ

รับราชการ

รับราชการ เมื่อ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ปัจจุบัน

และพ.ศ. 2527 ย้ายมาดำรงตำรง ครู
ที่ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
รวมอายุราชการ 40 ปี

รูปภาพ

ความภาคภูมิใจ

การแข่งขัน FIBA U19

การแข่งขัน FIBA U19 WOMEN’S BASKETBALL WORLD CUP THAILAND 2019 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงกรุงเทพมหานคร 18 - 28 กรกฎาคม 2562

ร่วมพิธีถวายพระพร

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2562 ในการแข่งขัน FIBA U19 WOMEN’S BASKETBALL WORLD CUP THAILAND 2019

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

เป็นคณะทำงานสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ ร่วมการแข่งขัน a. กีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศมาเลเซีย b. กีฬาซีเกมส์ที่ประเทศฟิลิปปินส์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

รักษาการรองผู้อำนวยการ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล'

เลขาธิการสมาคม

เป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร